VARMATOIMINEN KOKONAISRATKAISU

COOLMATIC kylmän ja jäisen veden laitteistot suunnitellaan ja rakennetaan asiakkaiden tuotantoprosessin yksilölliset vaatimukset huomioiden. Standardilaitteiden lisäksi valmistamme asiakkaan toiveiden mukaan räätälöityjä laitteita.

COOLMATIC kylmävesi- ja jäävesilaite

COOLMATIC kylmän veden ja jääveden yksikkö on kattava jäähdytysratkaisu kylmän veden tai jääveden tuottamiseen, varastointiin ja annosteluun.


Sopii tavallisimpiin jäähdytystarpeisiin normaaleissa ja ankarissa ilmasto-oloissa ja/tai käytettäväksi sovelluksissa, joissa jäähdytystarve on suuri.

Teho:
40,2 ... 279 kW
Polttoaine::
Sähkö
Asettelu:
20’ tai 40’ kontti, 6050–12192x2438x2592 (LxWxH)

Näytä tuotetiedot

COMBINED kylmävesi- ja lämminvesilaite

COOLMATIC kylmän veden ja jääveden laitteet voidaan liittää TURBOMATIC lämmityslaitteeseen, jolloin saadaan yhtenäinen jäähdytys- & lämmitysratkaisu.


Sopii useimpiin jäähdytystarpeisiin normaaleissa ja vaativissa ilmasto-oloissa ja/tai sovelluksiin, joissa vaaditaan korkeaa jäähdytystehoa.

Teho:
40,2 ... 279 kW
Polttoaine::
Sähkö, Kevyt polttoöljy, Maakaasu
Asettelu:
20’ tai 40’ kontti, 6050–12192x2438x2592 (LxWxH)

Näytä tuotetiedot

YHDISTETTY JÄÄHDYTYS- JA LÄMMITYSRATKAISU

COOLMATIC kylmän ja jäisen veden laitokset voidaan liittää TURBOMATIC lämpöenergialaitokseen, jolloin saadaan integroitu jäähdytyksen ja lämmityksen tarjoava kokonaisuus. 

TURBOMATIC lämpöenergialaitos on lämmitysratkaisu jäisen kiviaineksen nopeaan sulatukseen, kiviaineksen tehokkaaseen esilämmitykseen ja lämmitykseen sekä tuotantoprosessin (annosteluvesi, ontelolaattapedit), tilalämmityksen (mm. tuotantotilat, toimistotilat) ja lämpimän käyttöveden (mm. betoniauton pesu/täyttö) tarpeisiin. 

Kun COOLMATIC toiminto yhdistetään TURBOMATIC lämpöenergialaitoksen toimintoon, syntyy yhdistetty lämmitys- ja jäähdytysratkaisu, jossa TURBOMATICin kuuman veden säiliötä hyödynnetään kylmän veden varastona. Annosteluvesijärjestelmä on yhteinen: kylmällä säällä järjestelmää käytetään, jotta saadaan lämmintä annosteluvettä vesivaa'oille/vesimittarille ja lämpimissä sääoloissa samasta järjestelmästä syötetään kylmää tai jäistä vettä. 

Lisätietoja TURBOMATIC lämlämpöenergialaitoksesta löytyy Tuotteet lämmitykseen -sivulta.

TUOTTEET LÄMMITYKSEEN »