VALMIIKSI SUUNNITELTU RATKAISU TAKAA PARHAAN LOPPUTULOKSEN

TURBOMATIC lämmitysjärjestelmää on saatavilla eri malleissa ja erilaisina versioina. Näin pystymme toimittamaan optimaalisesti ja mahdollisimman tehokkaasti toimivan tuotteen asiakkaiden erilaisten tarpeiden ja toisistaan eroavien ilmasto-olojen asettamien vaatimusten täyttämiseksi. Laaja tehovalikoima, mahdollisuus käyttää eri polttoainetta ja monipuoliset layoutit varmistavat sen, että jokaiselle asiakkaalle on aina mahdollista löytää parhaiten kunkin toiveita ja tarpeita vastaava tuote.

TURBOMATIC lämpöenergialaitos

Kattava lämmitysratkaisu betoniasemille: kiviaineksen lämmitys ja lämpimän veden annostus; pystyy hoitamaan lisäksi betoniaseman muun lämmöntarpeen ja tuottamaan lämmintä pesuvettä.


Hoitaa tavallisimmat lämmitystarpeet normaalissa ja vaativissa ilmasto-oloissa ja/tai liitettynä sovelluksiin, joissa lämitystarve on suuri

Teho:
750 ... 2500 kW
Polttoaine::
Kevyt polttoöljy, Maakaasu
Asettelu:
20’ tai 40’ kontti, 6050–12192x2438x2592 (LxWxH) Kehikko, 4170–5400x2120x2400 (LxWxH)

Näytä tuotetiedot

Sopii äärimmäisiin ilmasto-oloihin ja suuriin tehontarpeisiin, joissa vaaditaan kiviaineksen ja/tai veden jatkuvaa 24/7 lämmitystä

Teho:
750 ... 2500 kW
Polttoaine::
Kevyt polttoöljy, Maakaasu
Asettelu:
20’ tai 40’ kontti, 6050–12192x2438x2592 (LxWxH)

Näytä tuotetiedot

TURBOMATIC TURBOhöyrygeneraattori

Sopii äärimmäisiin ilmasto-oloihin ja suuriin tehontarpeisiin, joissa vaaditaan kiviaineksen jatkuvaa 24/7 lämmitystä.

Teho:
300 ... 2500 kW
Polttoaine::
Kevyt polttoöljy, Maakaasu
Asettelu:
20’ kontti, 6050x2438x2592 (LxWxH) Kehikko, 5000x2120x2400 (LxWxH)

Näytä tuotetiedot

TURBOMATIC lämminvesilaite


Tuottaa ja varastoi lämmintä vettä tuotantoprosessiin, lämmitykseen ja käyttövedeksi.

Teho:
300 ... 2000 kW
Polttoaine::
Kevyt polttoöljy, Maakaasu
Asettelu:
20’ tai 40’ kontti, 6050–12192x2438x2592 (LxWxH) Kehikko, 4170–5400x2120x2400 (LxWxH)

Näytä tuotetiedot

YHDISTETTY LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSRATKAISU

TURBOMATIC lämpönenergialaitos voidaan liittää COOLMATIC kylmän tai jäisen veden yksikköön, jolloin saadaan yhdistetty lämmitys- ja jäähdytysratkaisu.

COOLMATIC kylmän ja jäisen veden laitteistot tarjoavat jäähdytykseen kokonaisratkaisun, joka sisältää tarvittavat laitteet kylmän tai jäisen veden tuottamiseksi, varastoimiseksi ja annostelemiseksi.

Kun TURBOMATICin toiminto yhdistetään COOLMATICin toiminnon kanssa, syntyy yhdistetty jäähdytys- ja  lämmitysratkaisu, jossa TURBOMATICin kuuman veden säiliötä hyödynnetään kylmän veden varastona. Annosteluvesijärjestelmä on yhteinen: kylmällä säällä järjestelmää käytetään, jotta saadaan lämmintä annosteluvettä vesivaa'oille/vesimittarille ja lämpimissä sääoloissa samasta järjestelmästä syötetään kylmää tai jäistä vettä. 

Lisätietoja COOLMATIC jäähdytysjärjestelmästä löytyy Tuotteet jäähdytykseen -sivulta.

TUOTTEET JÄÄHDYTYKSEEN »