Home » Ratkaisut » COOLMATIC Jäähdytysratkaisut » Yhdistetty jäähdytys- ja lämmitysratkaisu

Yhdistetty jäähdytys- ja lämmitysratkaisu

 

COOLMATIC kylmävesiyksikkö on mahdollista yhdistää TURBOMATIC lämmitysjärjestelmään, jolloin betonitehtaalle saadaan helposti luotua sekä jäähdytys- että lämmitysjärjestelmä yhden laitteiston avulla. 

TURBOMATIC lämmityslaitos tuottaa tehokkaasti lämpöä, jonka ansiosta jää ja lumi sulavat nopeasti kiviaineksesta, ja samalla kiviaines voidaan esilämmittää ja lämmittää betonin tuotantoa varten. Saman järjestelmän avulla myös betonitehtaalla tarvittava vesi sekä tuotanto- ja toimitilat voidaan lämmittää energiatehokkaasti haluttuun lämpötilaan. 

Yhdistelmälaitos hyödyntää samaa vesisäiliötä ja putkistoa riippuen siitä tarvitaanko tehtaalla lämmitystä vai jäähdytystä. 

 

TURBOMATIC Lämmitysratkaisut COOLMATIC Jäähdytysratkaisut
Coolmatic Cooling Solutions