Home » Ratkaisut » TURBOMATIC Lämmitysratkaisut » Yhdistetty lämmitys- ja jäähdytysratkaisu

Yhdistetty lämmitys- ja jäähdytysratkaisu

 

TURBOMATIC Lämpöenergialaitoksiin on mahdollista integroida COOLMATIC jäähdytysyksikkö, jolloin samaa laitteistoa voidaan hyödyntää sekä lämmitykseen että jäähdytykseen. 

COOLMATIC jäähdytysyksikön avulla voidaan tuottaa, varastoida ja annostella betonin tuotannossa tarvittavaa kylmää vettä. Vaihtoehtoisesti LIN-jäähdytysratkaisun avulla myös kiviaines saadaan jäähdytettyä tehokkaasti toivottuun lämpötilaan. Jokainen yhdistelmälaitos suunnitellaan ja mitoitetaan betonitehdaskohtaisesti. 

Kun TURBOMATIC -toiminto yhdistetään COOLMATIC -toiminnon kanssa, syntyy yhdistetty lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, jossa TURBOMATICin kuumavesisäiliötä hyödynnetään kylmän veden varastona. Molemmissa toiminnoissa käytetään samaa annosteluvesijärjestelmää; kylmän sään aikaan järjestelmän kautta syötetään lämmintä annosteluvettä tuotantoprosessiin ja lämpimään vuodenaikaan järjestelmä syöttää tuotantoon kylmää vettä. 

 

 

COOLMATIC Jäähdytysratkaisut TURBOMATIC Lämmitysratkaisut